COZAC & ASOCIATII

DESPRE NOI

Cozac & Asociaţii este o societate civilă profesională de avocaţi S.C.P.A. membră a Uniunii Naţionale a Barourilor din România în cadrul Baroului Timiş.

Cozac & Asociaţii acoperă prin serviciile sale întreg teritoriul României, în general direct şi în situaţii excepţionale prin colaboratorii săi locali.

Cozac & Asociaţii este rezultatul experienţei celor peste 30 de ani de profesie ai doamnei avocat Rodica M. Cozac coroboraţi cu experienţa şi dinamismul mai tinerei generaţii de avocaţi.

Cozac & Asociaţii s-a consolidat de-a lungul timpului datorită spiritului de echipă şi a permanentei preocupări pentru perfecţionare, dezvoltându-se în mod constant şi devenind astăzi unul din principalii actori pe scena avocaturii din vestul ţării.

Cozac & Asociaţii este membra a Ars Legis.

Ars Legis

RODICA M. COZAC

Avocat Coordonator

Doamna Rodica M. Cozac a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Babes Bolyai din Cluj-Napoca în anul 1975.

Din 1975 avocat pledant, membră a Baroului Timiş.

Fondatorul Cozac & Asociatii (1995).

Coordoneaza sociatatea si departamentul de litigii.

Doamna avocat Rodica M. Cozac este specializată în litigii de drept comercial, drept civil, drept execuţional civil.

MIHNEA ONOFREI

Avocat Asociat

Domnul Mihnea Onofrei a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucuresti în anul 2000.

Masterat (LL.M) în Dreptul Proprietăţii Intelectuale (2001) Universitatea Tübingen- Germania.

Din 2000 avocat pledant, membru al Baroului Timiş.

Avocat colaborator al Cozac & Asociatii din 2000 si avocat asociat din 2005.

Coordoneaza departamentul de consultanţă de dreptul afacerilor şi drept imobiliar.

Domnul avocat Onofrei Mihnea este specializat în consultanţă şi în litigii în domeniile: drept imobiliar, drept comercial, drept societar, dreptul concurenţei, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul construcţiilor, drept funciar.

ARIANA MERZA

Avocat Colaborator

Doamna Ariana Merza a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Babes Bolyai din Cluj-Napoca în anul 1994.

Masterat în Dreptul Comercial al Afacerilor (1997) Universitatea de Vest Timisoara.

Din 1996 avocat pledant, membră a Baroului Timiş.

Avocat colaborator al Cozac & Asociatii din 2008.

Doamna avocat Ariana Merza este specializată în litigii: drept comercial, drept civil, dreptul muncii.

RALUCA POPA

Avocat Colaborator

Domnişoara Raluca Popa a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara în anul 2008.

Masterat în Dreptul Comercial al Afacerilor (2010) Universitatea de Vest Timişoara.

Din 2009 avocat pledant, membră a Baroului Timiş. vocat colaborator al Cozac & Asociatii din 2009.

Domnişoara Raluca Popa este specializată atât în litigii cât şi în consultanţă în domeniile: drept civil, drept comercial.

DOMENII DE PRACTICA

Cozac & Asociaţii acoperă prin profesionalismul avocaţilor săi o varietate de domenii de drept atât din sfera dreptului public cât si din sfera dreptului privat.

În sfera dreptului privat experienţa noastră porneşte de la dreptul civil clasic, drept succesoral, dreptul familiei, şi se întregeşte cu dreptul comercial, drept societar-corporatist, dreptul concurenţei, dreptul proprietăţii intelectuale şi nu în cele din urmă cu dreptul muncii.

În sfera dreptului public domeniul principal este dreptul administrativ împreună cu ramurile sale, drept fiscal, drept financiar-bancar, drept vamal, dreptul construcţiilor.

LITIGII

În sfera litigiilor serviciile noastre cuprind consilierea prealabilă înaintea începerii unui litigiu şi determinarea oportunităţii iniţierii unui litigiu precum şi identificarea modalităţilor de soluţionare a problemei fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.

În situaţia în care judecata este singura cale, Cozac & Asociaţii asigură asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti din România de toate gradele, Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar în final asistenţă şi reprezentare în faţa executorilor judecătoreşti.

Un loc important îl ocupă desigur asistenţa juridică şi reprezentarea în faţa Curţilor de Arbitraj Comercial precum şi în cadrul negocierilor ce preced în general litigiile.

CONSULTANTA

Consultanţa se adresează investitorilor. Investitorii, români sau nu, sunt atât persoane fizice cât mai cu seamă societăţi comerciale, care intenţionează să participe la o tranzacţie de tipul achiziţii/înstrăinări de bunuri imobiliare, credite, mărfuri şi servicii cât şi participaţii corporatiste.

În cadrul consultanţei investigăm situaţii juridice şi formulăm opinii legale cu privire la acestea evaluând riscurile juridice asigurând în continuare asistenţă la încheierea tranzacţiei prin redactarea tuturor documentelor necesare finalizării acesteia.

Deasemenea redactăm planul de desfăşurare a tranzacţiei, estimări de costuri şi în general orice act necesar derulării acesteia.

În cadrul consultanţei redactăm şi analizăm/modificăm toate tipurile de contracte şi participăm la negocieri oferind asistenţă de-a lungul întregii proceduri până la definitivare.

În cadrul consultanţei colaborăm cu notari, consultanţi fiscali, traducători, experţi, firme de topografie-cadastru dar şi cu autorităţile statului implicate în procedura tranzacţiei, precum Consilii locale, Consilii Judeţene, Prefecturi, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Oficiul Registru Comerţului etc.

Consultanţa are loc în limbile română, germană şi engleză.

CLIENTI

COZAC & Asociaţii se adresează atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.

Pentru persoanele fizice ne ocupăm de probleme de dreptul familiei, de drept succesoral şi de drept imobiliar, de dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul asigurărilor dar şi de drept corporatist pentru acele persoane care deţin sau intenţionează să deţină participaţii la societăţi comerciale.

Alături de clienţii noştri români avem clienţi dintr-un mare număr de state din lume precum: Austria, Germania, Israel, Ungaria, Elveţia, Franţa, Marea Britanie, SUA, Canada, Spania, Italia, Tunisia, Siria, Turcia, Irlanda, Olanda, Belgia.

Pentru persoanele juridice ne ocupăm de asociaţii şi fundaţii, societăţi comerciale de la mici la mari şi instituţii ale statului.

Din raţiuni de confidenţialitate nu vom nominaliza clienţii noştri aici.

Domeniile în care acţionează clienţii noştri persoane juridice sunt:

- Asociaţii şi Fundaţii- România, societăţi culturale şi de învăţământ universitare, societăţi de caritate

- Societăţi comerciale având sediul firmei mamă în România şi în ţări precum Austria, Germania, Israel, Ungaria, Elveţia, Franţa, Marea Britanie, SUA, Canada, Spania, Italia, Tunisia, Siria, Turcia, Irlanda, Olanda, Belgia, Cipru, Luxemburg ce acţionează în următoarele ramuri economice:
aviaţie, aeroporturi, industria alimentară, agricultură-zootehnie, dezvoltatori imobiliari, agenţii imobiliare, industria construcţiilor şi instalaţiilor, industria ceramicii şi obiectelor sanitare, manufacturi de păr, industria minieră şi extractivă, industria petrolieră si energetica, industria de software şi IT, industria metalurgică, industria automotive, servicii medicale.

CONTACT

Cozac şi Asociaţii SCPA

Str. Filaret Barbu, nr. 17, et. 1

300192 Timişoara, RO

Judeţul Timiş, România

Telefon: +40 256 292 737

Fax: + 40 256 437 200

Email: office(at)cozac.ro

SEDIU

Palatul Deschan - monument istoric.

Edificiul a fost construit in stil neoclasic (renaissance-grec) în anul 1735 de catre familia de origine franceza De Jean, ce ulterior si-au schimbat numele in Deschan de Hansenn.

Intre anii 1802-1841 corpul de sud a fost reconstruit, corpul nordic insa, cel care închide curtea patrata, a ramas in forma sa originala fiind de-a lungul vremii un cunoscut centru de comerţ local.

În anul 2005 clădirea a fost renovată total cu păstrarea vechii arhitecturi şi s-a transformat într-un frumos sediu de birouri de nivelul secolului XXI.

HARTA

Birourile noastre sunt situat în centrul Municipiului Timişoara, în cartierul Cetate.

Până la Aeroport sunt cca 9 km şi cca 15 minute.

Până la Gara de Nord sunt cca 4 km şi cca 15 minute

Birourile noastre sunt vis-a-vis de Hotelul Continental, Shopping Center Bega, unde există posibilităţi de parcare cu taxă.

În fine în jurul nostru sunt agenţiile aparţinând aproape tuturor băncilor din România, Palatul Dicasterial - Palatul de Justiţie care înglobează Judecătoria Timişoara, Tribunalul Timiş şi Curtea de Apel Timişoara -, numeroşi notari, executori judecătoreşti, traducători, experţi şi nu în cele din urmă mai multe restaurante.

INFORMATII FINANCIARE

Denumire completă:

Cozac şi Asociaţii - societate civilă profesională de avocaţi (SCPA) funcţionşnd în baza deciziei Baroului Timiş nr. 47/2005, cod fiscal 17830220 şi atribut fiscal RO, sediul fiscal în Timişoara -300056 piaţa Ionel I.C. Brătianu nr. 1 ap. 4, şi adresa de corespondenţă în Timişoara 300054, str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5 et.2 ap.9

Cozac şi Asociaţii are conturi deschise la următoarele bănci:

În RON
ING Bank Timişoara
RO70 INGB 0000 9999 0601 1517

În EUR
ING Bank NV Amsterdam
RO42 INGB 0000 9999 0601 1536
SWIFT INGBROBU

  • © 2021 Cozac & Asociatii. Toate drepturile rezervate.
  • Disclaimer

Aceast site web are caracter exclusiv informativ şi nu reprezintă o consultaţie juridică.Informatia nu este furnizată în scopul stabilirii unei raport avocat-client şi nu are rolul de a înlocui o consultaţiie juridică provenită de la un avocat licenţiat în jurisdicţia Dvs.Informaţiile conţinute pe aceast site web nu pot fi folosite în nici un scop ele nefiind destinate a produce nici un fel de efecte juridice.